Logo Chestionar pentru absolvenții UAIC

Bună ziua!

Dacă aveți toate celelalte acte necesare eliberării diplomelor dumneavoastră și v-ați informat cu privire la pașii pe care trebuie să-i urmăriți pentru a le obține, vă rugăm să răspundeți la întrebările acestui chestionar. După finalizarea chestionarului veți primi pe email avizul care completează dosarul de eliberare a actelor dumneavoastră de studii.

Vă rugăm să acordați atenție întrebărilor și explicațiilor pentru că acordarea avizului depinde de corectitudinea completării răspunsurilor. Cele mai multe dintre întrebări sunt însoțite de explicații și acolo unde este cazul, de exemple, pentru a ușura procesul de finalizare al acestui chestionar.

Timpul de completare este de aproximativ 5 minute.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR: Datele pe care ni le veți oferi prin răspunsurile dumneavoastră la acest chestionar sunt folosite în scop academic. Datele cu caracter personal sunt definite și administrate conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (RGPD/ GDPR).

Atât chestionarul, cât și datele dumneavoastră sunt gestionate de personal autorizat din cadrul Serviciului pentru Studenți, Orientare în Carieră, Inserție Profesională și Alumni (SSA). Datele sunt stocate pe server, într-o bază de date, cu credențiale de acces doar pentru persoanele autorizate din cadrul SSA.

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării acestora pe durata necesară atingerii scopurilor care revin în sarcina SSA, în conformitate cu cerințele aferente politicilor interne ale instituției, respectiv cu cerințele legale.

În vederea exercitării drepturilor de ștergere sau modificare a datelor cu caracter personal colectate prin prezentul chestionar, este necesar să transmiteți unui e-mail la adresa: servicii.studenti@uaic.ro , în care să precizați numele, prenumele și data completării chestionarului. După primirea acestui e-mail, datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră vor fi șterse și veți primi confirmarea acestui lucru din partea noastră.

 

IMPORTANT: Vă reamintim că toate condițiile necesare eliberării diplomelor dumneavoastră le găsiți pe pagina Biroului de Acte de Studii și Perfecționare Universitară.