UAIC
FUNDAȚIA ALUMNI
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI
Acasă / Evenimente / Evenimente organizate în parteneriat cu Fundația Alumni UAIC
Evenimente organizate în parteneriat cu Fundația Alumni UAIC

Evenimente organizate în parteneriat cu Fundația Alumni UAIC în anul 2015


1. Simpozionul Național al Studenților Geologi, ediția a XVI-a, 15-17 mai 2015

2. Sesiunea Națională Metodico-Științifică, ediția a 44-a, Iaşi, 23 mai 2015

3. Metode și mijloace de învățământ pentru chimie”, ediția a 44-a, Iaşi, 23 mai 2015

4. Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, ediția a II-a, Iași, 5-6 iunie 2015

5. Present Environment and Sustainable Development, ediția a X-a, 26 iunie 2015

6. Sesiunea de comunicare științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, 29 iunie – 5 iulie 2015

7. “Chimia – frontieră deschisă spre cunoaștere”, ediția a V-a, 13-15 iulie 2015

8. IT Companies@FII

9. Școala de Vară EUROLAN, Sibiu, 2015

10. Conferința Națională de Cercetare în Educație – CERED, ediția a II-a, 2-4 octombrie 2015

11. Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru Învățământul Superior, 30 septembrie 2015

12. Biostatistical Analysis in Epidemiological Research, 2 octombrie 2015

13. Sisteme informaționale geografice și teledetecție, 16-18 octombrie 2015

14. Bun Venit la UAIC!, 22-24 octombrie 2015

15. Simpozionul Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir”, ediția a XXXV-a, 25-30 ocombrie 2015

16. Conferința Internațională „Globalization of Higher Education in Economics and Business Administration” – GEBA 2015

17. Zilele Universității – sprijin în organizare și desfășurar, 5-8 noiembrie 2015

18. Zilele Universității – Conferința de Chimie, 15-19 noiembrie 2015

19. Conferința Internațională Francofonă a doctoranzilor în drept penal, ediția a II-a, 20-22 noiembrie 2015

20. Conferința Internațională studențească HUMINT, 26-27 noiembrie 2015

21. Simpozionul Național Studențesc „Mihai David”, ediția a V-a, 18 decembrie 2015

22. Conferința „Resurse lingvistice și instrumente pentru prelucrarea limbii române”

 


Evenimente organizate în parteneriat cu Fundația Alumni UAIC în anul 2014


1. IT Companies@FII

2. Corpus computațional de referință pentru limba română contemporană

3. Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity

4. The 8-th DSEBA Conference

5. Present Environment and Sustainable Development

6. Conferința pregătitoare a Școlii de vară EUROLAN – “Întâlnirea Consorțiului de informatică”

7. Conferința “Așteptările partenerilor industriali de la absolvenții facultăților de informatică”

8. Simpozionul științific “Iași-Tel Aviv, parteneriat academic durabil”

9. 21st International Conference on Conceptual Structures (ICCS 2014)

10. Sesiunea națională metodico-ştiințifică-Metode și mijloace de învățământ pentru chimie, ediția a 43-a, Iaşi, 24 mai 2014

11. Sesiunea de comunicare științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor “Chimia – frontieră deschisă spre cunoaștere”, ediția a V-a, 27 iunie 2014

12. “Iași – Konstanz, 20 de ani de parteneriat academic”

13. 3eme Colloque Franco-Roumain de Chimie Medicinale, CoFR-RoCM 2014