UAIC
FUNDAȚIA ALUMNI
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI
Acasă / Proiecte
Proiecte


Proiecte

Fundația Alumni este implicată într-o serie de proiecte inițiate chiar de absolvenții și colaboratorii noștri sau în parteneriat cu alte organizații și instituții. Fiecare proiect este un prilej de a ne cunoaște mai bine absolvenții, de a duce împreună cu ei tradiția universității și de a deveni mai puternici și mai vizibili la nivelul comunității.

Marșul absolvenților

Marşul absolvenţilor este un prilej de întâlnire a absolvenţilor universităţilor ieşene şi de celebrare a celor care vor deveni ambasadorii Universităţii, printr-un festival al tinereţii şi bucuriei.

Evenimentul se desfășoară la sfârșitul fiecărui an universitar și este organizat de Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Fundația Alumni UAIC în colaborare cu aproape toate universitățile ieșene:Imaginile sunt cele mai grăitoare, așa că invităm să vizitați galeria media unde veți găsi fotografii și înregistrări de la aceste evenimente.În curs de implementare

Managementul comunicării cu alumni pentru instituții de învățământ superior din România

Durată

1.11.2010 – 30.04.2013

Organizații partenere


Sursă finanțare

Cofinanţat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013, axa prioritară 1 – “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, în domeniul major de intervenţie 1.2 – “Calitate în învăţământul superior”.

Scop

Creşterea gradului de comunicare între mediul universitar şi mediul economic (angajatori) în vederea promovării ofertei educaţionale, a îmbunătăţirii serviciilor oferite de sistemul de învăţământ şi corelării cererii pieţei muncii cu oferta educaţională universitară.

Rezultate așteptate
  • o platformă de comunicare între alumni, studenţi şi profesori proiectată și dezvoltată de partenerii mai sus menționați
  • constituirea unor centre de comunicare pentru entitățile direct interesate
  • parteneriate între centrele universitare implicate în proiect și potențiali angajatori ai absolvenților


Site proiect

Managementul comunicării cu alumni pentru instituții de învățământ superior din România.


Proiecte finalizate

Studiu național de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților din învățământul superior

Durată

2009-2011

Organizații partenere


Rezultate

Consultați rezultatele studiului la care au participat absolvenții UAIC din promoțiile 2005 și 2009 în secțiunea Publicații a site-ului nostru.

Site proiect

Absolvenții și piata muncii. Studiu național de monitorizare